Curs on-line de 6 mòduls:  

  • Mòdul 1: L'esclerosi múltiple
  • Mòdul 2: Què és un brot?
  • Mòdul 3: Com es fa el diagnòstic?
  • Mòdul 4: Tractament de fons
  • Mòdul 5: El tractament neurorehabilitador i simptomàtic
  • Mòdul 6: El futur de l'EM

Cada mòdul conté apartats d'aprenentatge de caràcter teòric seguit d'un qüestionari d'autoavaluació que permet passar al següent mòdul. Amb finançament addicional, es podrà sol.licitar una rotació de 3 dies al CEMCAT a l’hospital de dia amb l’equip d’infermeria del Cemcat. 

Objectius

Un cop realitzat el curs, el professional serà capaç de:
- Reconèixer els símptomes i signes guia que porten a la sospita de malaltia desmielinitzant
- D’ acompanyar al pacient en el procés de diagnòstic
- D’ informar-lo de les diferents exploracions paraclíniques realitzades o a realitzar
- D’informar-lo dels problemes de tolerabilitat derivats dels medicament, més comunment prescrits per l'EM.
- Oferir un suport i informació complementària al pacient amb EM en relació als esquemes de monitoratge del risc dels fàrmacs més utilitzats en l'EM
- Identificar i entendre com gestionar les comorbiditats de l'EM com són tant el deteriorament cognitiu com físic del pacient amb EM.
- Conèixer els plantejaments de futur en la investigació de l'EM.

Crèdits

Aquest curs té 1,4 crèdits de formació mèdica continuada pel Sistema Nacional de Salud a través del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitaries (CCFCPS)Dates

28/02/2019 - 27/02/2020

Localització

https://education.cem-cat.org/

Modalitat

Online

Llengua

Castellano

Preu

600 € (Mètode de pagament)

Places

200