Dins del programa d’educació sanitària que el Cemcat ofereix a les persones afectades d'esclerosi múltiple, els seus familiars i cuidadors, s’inclou un cicle anual amb sessions i tallers de caràcter pràctic. A finals del mes de gener professionals del Cemcat van impartir un taller on els temes centrals eren la comunicació, l’alimentació, les mobilitzacions i la higiene de persones afectades d’esclerosi múltiple que necessiten el suport d’un cuidador.

El taller dirigit al cuidador és un taller centrat en aspectes pràctics on els assistents, en aquest cas cuidadors de pacients inclosos en el programa de neurorehabilitació del centre, poden aprendre tècniques i estratègies i resoldre dubtes de la mà de professionals del Cemcat. 

Educació sanitària d’ampli abast

El Cemcat ofereix diferents sessions informatives adreçades a persones afectades d'esclerosi múltiple i al seu entorn durant l’any. Les sessions van a càrrec dels professionals de l’equip multidisciplinari del centre experts en el tema en qüestió. Aquestes són algunes de les temàtiques tractades:

Diagnòstic, tractament i evolució
• Embaràs
• Recerca clínica
• Disfunció sexual
• Tabaquisme
• Abordatge dels problemes de memòria
• Ajudes tècniques
• Formació a cuidadors

Amb aquest programa el Cemcat pretén completar l’oferta assistencial de manera que es crei una línia contínua entre el centre i la llar de les persones afectades. L’educació sanitària és essencial en el maneig de les malalties cròniques i en el cas de malalties que poden ser greus i tenir caràcter progressiu com l’esclerosi múltiple.

Més informació 

Share page with AddThis