El Cemcat participa en la majoria dels assajos clínics internacionals que contribueixen a l’aprovació de fàrmacs utilitzats en el tractament de l’esclerosi múltiple. En aquest sentit el Cemcat aposta de forma decidida per una investigació de transferència d’alt nivell que permeti avançar en fàrmacs i tractaments nous i més efectius.

Els assajos clínics són un dels principals indicadors de recerca del Cemcat. Actualment hi ha una vintena d’assajos clínics en curs amb una participació de més de 120 pacients.

Des del 2017 i fins ara, l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha autoritzat la comercialització de fins a sis nous fàrmacs per al tractament de l'esclerosi múltiple (Mavenclad® el 2017, Ovecrus® el 2018, Mayzent® i Zeposia® el 2020 i Kesimpta® i Ponvory® el 2021).El Cemcat ha participat en els assajos clínics d’aquests sis nous fàrmacs. Això també implica que alguns pacients es van poder beneficiar dels productes abans de ser comercialitzats i que s’ha acumulat coneixement sobre el seu maneig de manera precoç.

Cal destacar la rellevància científica dels assajos clínics en què participa el Cemcat: durant els darrers quatre anys sis d'aquests assajos clínics han estat publicats a les revistes Lancet Neurology, quatre a Multiple Sclerosis Journal, tres a New England Journal of Medicine, dos a Multiple Sclerosis and Related Disorders, a Neurology i a Journal of Neurology. També s'han publicat assajos a les revistes Annals of Neurology, Europen Journal of Neurology, Frontiers in Immunology, JAMA, Lancet i a Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation.

Una mitjana de 10 professionals del Cemcat participen en cada assaig clínic. S’hi inclouen neuròlegs del centre, infermers, data managers, etc.  De vegades la dinàmica d’un assaig clínic ha suposat modificar també la dinàmica del centre quant a horaris, dedicació del personal, etc. En aquests casos el Cemcat adapta el seu funcionament per fer possible la realització de l’assaig clínic.

Per al Cemcat és fonamental mantenir un alt nivell de qualitat en la participació en  els estudis per tal de seguir sent un centre capdavanter en els assajos clínics en esclerosi múltiple.