D’acord amb la visió del Cemcat, la posada en pràctica d’una filosofia d’atenció sanitària centrada en la persona requereix aprofundir més en la transversalitat i interdisciplinarietat.

Neuròlegs i investigadors, neuropsicòlegs, infermers, auxiliars, fisioterapeutes, així com una logopeda, una terapeuta ocupacional i una treballadora social, formen part de l'equip del Cemcat.

En aquest sentit, el centre compta amb un equip multidisciplinari i estableix lligams amb professionals de diverses disciplines per millorar el diagnòstic i tractament del pacient. Per exemple des del Cemcat s’impulsen iniciatives de gestió clínica que involucren tots els equips assistencials i es manté una relació continuada amb altres àrees implicades en benefici del pacient amb EM, per exemple, amb la Unitat de Ressonància Magnètica de Vall d’Hebron.

Sessions clíniques

El Cemcat organitza diferents sessions clíniques setmanalment per comentar les primeres visites de pacients i prendre decisions sobre tractaments. La posada en comú entre tot l’equip assistencial fa que les decisions es facin de manera consensuada. Les sessions clíniques són prova del treball multidisciplinari i de l’alta protocol·lització dels processos al Cemcat.

Les sessions clíniques contribueixen a l’objectiu de poder arribar a un tractament més personalitzat.

Als membres de l’equip assistencial del Cemcat (neuròlegs, neuropsicòlegs, infermers i terapeutes), s’uneixen també els radiòlegs i els farmacòlegs de l’Hospital Vall Hebron, així com els rotants durant el període de formació al centre.

Un cop per setmana les sessions clíniques es realitzen, mitjançant videoconferència, amb altres centres de Catalunya (l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona i l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida). Gràcies a aquestes videoconferències tots els professionals poden compartir els seus coneixements i comentar casos complexos per tal d’individualitzar al màxim el maneig del pacient. Es manté així l’esperit de treball en xarxa amb què, com a centre de referència, va néixer el Cemcat.

Sessió clínica de l'equip multidisciplinar del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat)

Mensualment es realitzen també sessions conjuntes amb la Unitat de Ressonància Magnètica de l’Hospital Vall d’Hebron. En aquestes sessions les dades clíniques es combinen amb els resultats de la ressonància magnètica per poder oferir al pacient un diagnòstic molt més acurat. En aquest sentit cal destacar l’estreta col·laboració amb la Unitat de Ressonància Magnètica i el seu cap, el Dr. Alex Rovira.

Reunions de l’equip de neurorehabilitació

Els professionals que formen l’equip de neurorehabilitació del Cemcat es reuneixen diàriament per posar en comú les valoracions fetes per l’equip en les primeres visites, el seguiment dels pacients i les altes dins del programa de rehabilitació.