Investigadora principal

  • Presidenta del Comitè Ètic d’Experimentació Animal del Vall d’Hebron Institut de Recerca – Hospital Universitari Vall d’Hebron

  • Membre de la Sociedad Española de Inmunología

Formació i Especialitats

  • Llicenciada en Biologia. Universitat de Barcelona

  • Doctora en Biologia. Universitat de Barcelona

  • Curs de formació per a personal investigador usuari d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques. Universitat Autònoma de Barcelona


Trajectòria Professional

El 1998 va obtenir la llicenciatura en Biologia per la Universitat de Barcelona. Va iniciar el seu període predoctoral a la Unitat de Neuroimmunologia Clínica (UNiC) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, sota la supervisió del Dr. X. Montalban i la Dra. E. Martínez-Cáceres, durant el qual va estudiar la funció de les metalotioneïnes en la patogènia de l’encefalomielitis autoimmune experimental i l’esclerosi múltiple (EM). El 2005 es va doctorar en Biologia per la Universitat de Barcelona. Des de 2008 és investigadora Miguel Servet del Fondo de Investigación Sanitaria. El seu interès principal és l’estudi de la patogènia de l’EM amb l’objectiu de desenvolupar noves estratègies terapèutiques. Per a aquest estudi utilitza diferents models experimentals d’EM.


Projectes / Línies de recerca / Interessos

Noves línies d’investigació amb l’objectiu d’aprofundir en els mecanismes que regulen els processos neurodegeneratius i regeneratius en el sistema nerviós central (SNC). Interès en aquelles molècules amb una funció dual, tant a nivell de SNC com de sistema immune, en considerar que tenen una especial rellevància com a diana terapèutica en malalties neuroinflamatòries com l’EM; en aquest sentit està estudiant algunes proteïnes de la família de les semaforines així com de les proteïnes morfogenètiques òssies (implicades en els processos de neurodegeneració/regeneració i en la regulació de la resposta immune) com possibles dianes terapèutiques en l’EM.

Estudi de com la modificació de la microbiota mitjançant l’administració de probiòtics o l’aportació de substàncies derivades del metabolisme de la microbiota té un efecte beneficiós en el tractament de l’EM.


Bio

Gutiérrez-Franco A, Costa C, Eixarch H, Castillo M, Medina-Rodríguez EM, Bribián A, de Castro F, Montalban X, Espejo C. Differential expression of sema3A  and sema7A in a murine model of multiple sclerosis: Implications for a therapeutic design. Clin Immunol. 2016 Feb;163:22-33. PMID: 26686462.

Costa C, Martínez-Sáez E, Gutiérrez-Franco A, Eixarch H, Castro Z, Ortega-Aznar A, Ramón Y Cajal S, Montalban X, Espejo C. Expression of semaphorin  3A, semaphorin 7A and their receptors in multiple sclerosis lesions. Mult Scler.  2015 Nov;21(13):1632-43. PMID: 26432853.

Mansilla MJ, Costa C, Eixarch H, Tepavcevic V, Castillo M, Martin R, Lubetzki C, Aigrot MS, Montalban X, Espejo C. Hsp70 regulates immune response in experimental autoimmune encephalomyelitis. PLoS One. 2014 Aug 25;9(8):e105737. PMID: 25153885.

Marín N, Eixarch H, Mansilla MJ, Rodríguez-Martín E, Mecha M, Guaza C, Álvarez-Cermeño JC, Montalban X, Villar LM, Espejo C. Anti-myelin antibodies play an important role in the susceptibility to develop proteolipid protein-induced experimental autoimmune encephalomyelitis. Clin Exp Immunol. 2014 Feb;175(2):202-7. PMID: 24188195.

Eixarch H, Gutiérrez-Franco A, Montalban X, Espejo C. Semaphorins 3A and 7A: potential immune and neuroregenerative targets in multiple sclerosis. Trends Mol  Med. 2013 Mar;19(3):157-64. PMID: 23419749.

Gomez A, Espejo C, Eixarch H, Casacuberta-Serra S, Mansilla MJ, Sanchez R, Pereira S, Lopez-Estevez S, Gimeno R, Montalban X, Barquinero J. Myeloid-derived  suppressor cells are generated during retroviral transduction of murine bone marrow. Cell Transplant. 2014 Jan;23(1):73-85. PMID: 23192196.

Mansilla MJ, Montalban X, Espejo C. Heat shock protein 70: roles in multiple sclerosis. Mol Med. 2012 Sep 7;18:1018-28. PMID: 22669475.

Espejo C, Montalban X. Dalfampridine in multiple sclerosis: from symptomatic treatment to immunomodulation. Clin Immunol. 2012 Jan;142(1):84-92. PMID: 21742559.

Eixarch H, Espejo C, Gómez A, Mansilla MJ, Castillo M, Mildner A, Vidal F, Gimeno R, Prinz M, Montalban X, Barquinero J. Tolerance induction in experimental autoimmune encephalomyelitis using non-myeloablative hematopoietic gene therapy with autoantigen. Mol Ther. 2009 May;17(5):897-905. PMID: 19277013.

Pelayo R, Tintoré M, Montalban X, Rovira A, Espejo C, Reindl M, Berger T. Antimyelin antibodies with no progression to multiple sclerosis. N Engl J Med. 2007 Jan 25;356(4):426-8. PMID: 17251547.

Espejo C, Penkowa M, Demestre M, Montalban X, Martínez-Cáceres EM. Time-course expression of CNS inflammatory, neurodegenerative tissue repair markers and metallothioneins during experimental autoimmune encephalomyelitis. Neuroscience. 2005;132(4):1135-49. PMID: 16078373.

Espejo C, Brieva L, Ruggiero G, Río J, Montalban X, Martínez-Cáceres EM. IFN-beta treatment modulates the CD28/CTLA-4-mediated pathway for IL-2 production in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 2004 Dec;10(6):630-5. PMID: 15584487.