Metgessa. Coordinadora assistencial de la Unitat de Neurorehabilitació

Membre del Comitè Executiu del RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis) de 2005 a 2011

Col·laboradora a la Guia de pràctica clínica sobre l’atenció a les persones amb esclerosi múltiple

Formació i Especialitats

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1982-1988).


Trajectòria Professional

1988-1992: Servei d’Urgències i Medicina Interna del Centre Mèdic Delfos

Des de 1993: Integrada en el Servei Neuroinmunologia Clínica de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.

1er premi ESTEVE “Unidos por la atención al paciente”: “Atenció, prevenció i rehabilitació domiciliària a la persona afectada d'esclerosi múltiple” 2004

1er premi pel pòster “Risc factors and prevention of falls among people with Multiple Sclerosis. A preliminary study” al 13th Annual Conference of RIMS 2008

3er premi pel pòster “Adherence and satisfaction to mobility device prescriptions in MS” al 19th Annual Conference of RIMS 2014

2015 RIMS Grant. Project: Translation and Validation of the Spanish and Dutch version of the DYMUS questionnaire for the assessment of dysphagia in multiple sclerosis

Ha participat en l’elaboració de diversos materials d’educació sanitària per persones amb esclerosi múltiple

Ponent en diversos cursos acreditats i jornades d'especialització en EM


Projectes / Línies de recerca / Interessos

Participació en el projecte “Responsiveness of short and long walking capacity tests in multiple sclerosis: a multi-center trial”. Gener 2012-octubre 2012

Participació en el projecte “Psychometric properties of outcomes measures for upper limb function in multiple sclerosis: a multi-center study (MCS-III-UL), 2013-2015

Clínica del brot: Amb l’objectiu de donar atenció integral a les persones que pateixen un brot motor des d’una doble vessant, la mèdica i la rehabilitadora, al tractament habitual amb la pauta endovenosa amb corticoides s’incorpora també el tractament rehabilitador des d’un bon inici, realitzant 12 sessions de fisioteràpia individualitzades de 60 minuts de durada. El tractament va orientat a treballar els aspectes que més s’han vist afectats, millorar l’autonomia i aconseguir la màxima funcionalitat del pacient.

Entrenament aeròbic i EM: A principis del 2016 s’ha iniciat un projecte de recerca clínica on l'objectiu principal és avaluar l'efecte de l'entrenament aeròbic mitjançant marxa nòrdica (MN) en el perímetre i la velocitat de la marxa, comparant l'efecte d’aquest tipus d'entrenament amb el protocol convencional (cinta rodant i cicloergòmetre) i analitzar l'adherència a aquest tipus d'activitat després de l'entrenament.

Traducció i validació al castellà del qüestionari DYMUS (DYsphagia in MUltiple Sclerosis) per valorar la disfàgia en esclerosi múltiple. 


Bio

Sastre-Garriga J, Alonso J, Renom M, Arévalo M, González I, Galán I, Montalban X, Rovira A. A functional magnetic resonance proof of concept pilot trial of cognitive rehabilitation in multiple sclerosis. Mult Scler. 2011 Apr; 17(4):457-67.

Ramona Lucas-Carrasco, Berta Pascual-Sedano, Ingrid Galán, Jaime Kulisevsky, Jauma Sastre-Garriga, Juana Gómez-Benito. Using the WHOQOL-DIA to Measure Quality of Life in Persons with Physical Disabilities Caused by Neurodegenerative Disorders. Neurodegenerative Dis. 2011; 8:178-186.

Tur C, Tintoré M, Vidal-Jordana A, Castilló J, Galán I, Río J, Arrambide G, Comabella M, Arévalo MJ, Horno R, Vicente MJ, Caminero A, Nos C, Sastre-Garriga J, Montalban X. Natalizumab discontinuation after PML risk stratification: outcome from a shared and informed decision. Mult Scler. 2012 Aug;18(8): 1193-6

Tur C, Tintoré M, Vidal-Jordana A, Bichuette D, Nieto González P, Arévalo MJ, Arrambide G, Anglada E, galán I, castilló J, Nos C, Río J, Martín MI, Comabella M, Sastre-garriga J, Montalban X. Risk acceptance in multiple sclerosis patients on natalizumab treatment. PLoS One 2013 Dec 10;8(12)

Renom M, Conrad A, Bascuñana H, Cieza A, Galán I, Kesselring J, Coenen M. Content validity of the Comprehensive ICF Core Set for multiple sclerosis from the perspective of speech and language therapists. International Journal of Language & Communication Disordres 2014 Nov; 49(6): 672-86

Lucas-Carrasco R, Sastre-Garriga J, Galán I, Den Oudsten BL, Power MJ. Preliminary validation study of the Spanish version of the satisfaction with life scale in persons with multiple sclerosis. Disabil. Rehabil 2014;36(12):1001-5.

A Vidal Jordana; M Tintoré; C Tur; F Pérez Miralles; C Auger; J Río; C Nos; G Arrambide; M Comabella; I Galán; J Castilló; J Sastre Garriga; A Rovira; X Montalban. Significant clinical worsening after natalizumab withdrawal: Predictive factors. Multiple sclerosis 2014. Nov 12

Mar Tintoré; Alex Rovira; Jordi Río; Susana Otero; Georgina Arrambide; Carmen Tur; Manuel Comabella; Carlos Nos; Laura Negrotto; Maria de Jesus Arevalo; Ingrid Galán; Angela Vidal-Jordana; Joaquín Castillo; Felipe Palavra; Eva Simon; Raquel Mitjana; Cristina Auger; Jaume Sastre-Garriga; Xavier Montalban. Defining high, medium and low impact prognostic factors for developing multiple sclerosis. Brain.2015 Apr 21

Negrotto L, Tur C, Tintoré M, Arrambide G, Sastre-Garriga J, Río J, Comabella M, Nos C, Galán I, Vidal-Jordana A, Simon E, castilló J, Palavra F, Mitjana R, Auger C, Rovira À, Montalban X. Should we systematically test patients with clinically isolated syndrome for auto-antibodies?. Mult Scler. 2015 Mar 16