Neuròleg

Formació i Especialitats

  • Graduat en Medicina i cirurgia a la Universitat de Barcelona, Campus Hospital Clínic.
  • Formació especialitzada en Neurologia, a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron.
  • Rotació d'especialització durant la residència a l'Hospital de Lió-Centre de referència de síndromes paraneoplàssiques i malalties autoimmunes.
  • Actualment en formació en bioestadística mitjançant la diplomatura i màster de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre metodologia de la investigació en ciències de la salut.

Projectes / Línies de recerca / Interessos

  • Forma part del grup de Neurooncologia de la Societat Espanyola de Neurologia i del grup de Neuroimmunologia i Neurooncologia de l'Acadèmia Europea de Neurologia.
  • Forma part dels comitès assistencials de Neurooncologia, tractament hematològic amb CAR-T i diagnòstic immunològic de malalties autoimmunes.
  • Projectes relacionats amb síndromes Paraneoplàssiques a Melanoma, neurotoxicitat associada a cèl·lules CAR-T i pròdroms de l'Esclerosi Múltiple.
  • Actualment és president del grup d'estudi de residents de la Societat Catalana de Neurologia.