L'equip de Neuropsicologia del Cemcat treballa per detectar, diagnosticar i tractar les alteracions cognitives i els trastorns de l'estat d'ànim que sovint s’associen a l’esclerosi múltiple.

Estimulació cognitiva personalitzada

L’esclerosi múltiple pot causar problemes cognitius com per exemple dificultats a l’hora de processar informació, concentrar-se o memoritzar dades noves. També pot afectar la fluïdesa verbal en alguns casos. Això pot influir negativament en la vida personal, laboral i social de les persones afectades d’EM i reduir la seva qualitat de vida

El Cemcat valora el problema cognitiu i instaura teràpies cognitives per pal·liar-lo. 

Neuropsicologia

Davant la possibilitat que el pacient amb EM refereixi problemes cognitius, s'administren proves neuropsicològiques que objectiven el rendiment cognitiu de l’afectat en un moment concret i s'ofereix la possibilitat de realitzar controls periòdics en aquells casos que ho requereixen. Un cop determinat el perfil de rendiments del pacient, existeix la possibilitat d’establir un pla de tractament (en rehabilitació neuropsicològica) per tal d’introduir l’ús d’ajudes externes i estratègies compensatòries i per mantenir estimulades les funcions cognitives. En aquesta àrea de la rehabilitació cognitiva es treballa conjuntament amb el servei de logopèdia, que treballa amb programes d’estimulació cognitiva informatitzada que permeten realitzar una intervenció personalitzada i amena.

Atenció psicològica al pacient

Quan es detecta la presència de malestar emocional i/o quan l’afectat d’esclerosi múltiple demanda atenció psicològica, s’ofereix una intervenció individual. La intervenció està focalitzada en les persones afectades d’EM i en l’impacte emocional que aquesta pot ocasionar però en els casos que ho requereixen, es proporciona també orientació i assessorament als familiars.

Els moments del diagnòstic, de brots de la malaltia, de possibles pèrdues funcionals, de la introducció o canvi de tractament farmacològic, així com la introducció d’ajudes tècniques, poden potenciar la necessitat del suport psicològic ofert pel Cemcat.

En la intervenció sobre l’estat d’ànim, es treballa conjuntament amb el servei de ioga que introdueix la pràctica de tècniques de respiració i relaxació que ajuden a millorar l’estat d’ànim i la vitalitat del afectats.