Biomarcadors diagnòstics i pronòstics en esclerosi múltiple pediàtrica i malalties desmielinitzants relacionades


Establir un acurat diagnòstic i pronòstic en els pacients pediàtrics amb una primera brotada d’esclerosi múltiple (EM) és un repte doncs diversos síndromes desmielinitzants patogènicament diferents es poden presentar amb característiques clíniques similars.

Projecte compartit amb la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Nens menors de 18 anys que presentin un primer episodi desmielinitzant seran prospectivament recollits. El protocol d’estudi, que inclou un qüestionari específic i prové de recomanacions per a l’obtenció de i mostres, serà difós a través del grup d’estudi de l’EM de la Sociedad Española de Neurología y Neuropediatría. Controls clínics (EDSS, recidives) i seran realitzats als 4 i 12 mesos i seguiments els 2 i 5 anys.

aaa

Investigador principal:

Mar Tintoré i Albert Saiz

Etiquetes:
EM pediàtrica, esclerosi múltiple en nens, síndrome clínic aïllat, ressonància magnètica, bandes oligoclonals