Clínica del brot: tractament integral del brot en pacients amb EM


La Clínica del brot dóna atenció integral a les persones que pateixen un brot motor i ho fa des d’una doble vessant, la mèdica i la rehabilitadora. Al tractament habitual amb la pauta endovenosa amb corticoides s’incorpora també el tractament rehabilitador des de l’inici, realitzant 12 sessions de fisioteràpia de 60 minuts de durada cadascuna al llarg d’un mes.

Les sessions de fisioteràpia són individualitzades, es van adaptant al nivell físic de la persona i van orientades a millorar l’autonomia i aconseguir la màxima recuperació de l’estat físic i funcional del pacient.

  • Avaluar si el tractament combinat de fisioteràpia i 6MPEV és superior a 6MPEV de manera aïllada.
  • Identificar els factors criteri de resposta al tractament de fisioteràpia durant el brot tractat amb 6 MP.
Investigador principal:

Ingrid galán/Samuel Sanchez

Etiquetes:
Esclerosi múltiple, rehabilitació, fisioteràpia, brot motor