Epidemiologia de l’Esclerosi Múltiple a Catalunya (epidEMcat)


El projecte epidEMcat és una iniciativa per a l’estudi epidemiològic de l’Esclerosi Múltiple a Catalunya. Està liderat pel Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) i el Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Té caràcter multicèntric i compta amb la participació dels hospitals de referència en el maneig de l’Esclerosi Múltiple de Catalunya. Els nous casos són notificats mitjançant un aplicatiu informàtic en xarxa, dissenyat per a assegurar la màxima homogeneïtat. L’estructura física i organitzativa del registre garanteix la preservació de la confidencialitat de la informació dels pacients, així com la seguretat i la integritat de les dades.

Compta amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM).

Més informació a: http://www.epidemcat.cat/ca

  • Caracteritzar la malaltia a nivell poblacional en termes d’incidència, prevalença, distribució geogràfica.
  • Determinar las tendències epidemiològiques (evolució en el temps) de l’EM en el nostre medi.
  • Aconseguir resultats útils per a la generació d’hipòtesi i l’estudi de possibles factors de risc associats amb la malaltia.
  • Aconseguir dades útils que informin la presa de decisions en gestió sanitària.
Investigador principal:

Susana Otero

Etiquetes:
Esclerosi múltiple, epidemiologia de l’EM, incidència de l’EM, prevalença de l’EM