Estudi de factors pronòstics en pacients que presenten un síndrome clínic aïllat o primer brot de la malaltia


Els estudis d'història natural han identificat factors que prediuen l'evolució de l'esclerosi múltiple o el risc d'acumulació de discapacitat a llarg termini. Tot i que aquests estudis es basen en grans cohorts multicèntrics amb llargs seguiments, tenen limitacions com la falta de protocols estandarditzats, una col•lecció retrospectiva de dades o la manca d'una adquisició d'imatges per ressonància magnètica o bandes oligoclonals en els models de predicció.

El nostre estudi realitza un enfocament multivariat i determina que les característiques demogràfiques i topogràfiques són factors pronòstics de baix impacte, la presència d'aquestes bandes oligoclonals és un factor pronòstic d’impacte mig, i el nombre de lesions en la ressonància magnètica del cervell és un factor pronòstic d'alt impacte.

Identificar i estratificar les característiques demogràfiques, clíniques, radiològiques i biològiques que podrien predir el desenvolupament de l'esclerosi múltiple i l'acumulació de discapacitat usant un enfocament multivariant basat en una gran cohort prospectiva de pacients amb síndromes clínicament aïllats.

Investigador principal:

Mar Tintoré

Etiquetes:
pronòstics, síndrome clínic aïllat, ressonància magnètica, bandes oligoclonals