MS PATHS (Multiple Sclerosis Partners Advancing Technology and Health Solutions)


Projecte multicèntric internacional (7 centres als Estats Units i 3 centres a Europa) promogut per l’empresa farmacèutica Biogen. El projecte es basa en la implementació de les noves tecnologies (iPad, smartphone...) per recollir informació de manera prospectiva sobre l’evolució clínica dels pacients amb esclerosi múltiple. Aquestes dades es recopilaran en una base de dades comú de manera que puguin ser compartides pels diferents centres amb l’objectiu de promoure i facilitar la recerca en esclerosi múltiple. S’espera poder incloure entre 9.000 i 25.000 pacients.

  • L’objectiu és establir una base de dades (anònimes) de pacients amb EM generades des de la pràctica clínica habitual que puguin ser compartides pels diferents centres per tal de promoure i potenciar la recerca.
  • Implementació de la tecnologia en la valoració de l’evolució de la malaltia.
Investigador principal:

Xavier Montalbán

Etiquetes:
e-health, personalized medicine, PROs