Remote Assessment of Disease and Relapse in Central Nervous System Disorders (RADAR-CNS)


El projecte internacional RADAR-CNS pretén desenvolupar noves maneres de monitoritzar el trastorn depressiu major, l’epilèpsia i l’esclerosi múltiple utilitzant dispositius portàtils (wearables) i tecnologia smartphone. Amb diferents causes i símptomes, aquests trastorns del sistema nerviós central afecten 400 milions de persones al món i poden impactar de manera important en la qualitat de vida dels pacients.

Sovint els pacients experimenten períodes amb símptomes manejables seguit de períodes de possible deteriorament i malaltia aguda (recaiguda). Les enquestes a pacients destaquen repetidament la necessitat de preveure quan tindran lloc aquestes recaigudes i de millorar els tractaments disponibles. L’avaluació continuada a través de dispositius portàtils i smartphones pot contribuir a proporcionar una perspectiva completa de la condició del pacient amb un nivell de detall que fins ara era inabastable: estudiar els canvis que es produeixen en la malaltia, estudiar també aquests canvis en relació amb l’acció dels fàrmacs així com preveure canvis a través de les dades recollides.

OBJECTIUS

  • Tipificar i preveure canvis en l’estat de la malaltia a través de tecnologia de teledetecció no invasiva
  • Innovar en el tractament de les malalties cròniques, en aquest cas, esclerosi múltiple, per millorar la qualitat de vida del pacient

Més informació al web del projecte

Investigador principal:

Xavier Montalban

Etiquetes:
Tecnologia en esclerosi múltiple, wearables, trastorns del sistema nerviós central