Traducció i validació de la versió espanyola i neerlandesa del qüestionari DYMUS (DYsphagia in MUltiple Sclerosis) per a l’avaluació de la disfàgia en esclerosi múltiple


Projecte d’investigació multicèntric dintre del marc RIMS (Rehabilitation In Multiple Sclerosis) liderat per Neurorehabilitació del Cemcat per validar a l’espanyol i al neerlandès el qüestionari DYMUS que és una escala que valora la disfàgia en pacients amb esclerosi múltiple. Hi participen 5 centres espanyols, un xilè i dos centres europeus, tots ells especialitzats en aquesta malaltia.

Valorar la disfàgia en esclerosi múltiple i poder tenir un instrument per a la detecció precoç de possibles trastorns de la deglució en pacients amb esclerosi múltiple de parla hispana i holandesa. Amb aquesta eina es pretén diagnosticar la disfàgia de forma primerenca i poder aplicar ja des de l’inici programes d’educació i tractament multidisciplinar per a la disfàgia, així com evitar futures complicacions.

Investigador principal:

Marta Renom/ Ingrid Galan

Etiquetes:
disfàgia/esclerosi, múltiple/validació, escala, DYMUS