Investigadora postdoctoral

Formació i Especialitats

  • Llicenciada en biologia (2000)
  • Doctorat programa biomedicina (2008)
  • Curs de formació per a personal investigador usuari d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques. Universitat Autònoma de Barcelona. 2001
  • Curs de capacitació de supervisor - Camp d’aplicació: Laboratoris amb fonts no encapsulades. Unitat de Protecció Radiològica, Universitat de Barcelona. 2001

Trajectòria Professional

L’Herena Eixarch es va llicenciar en Biologia a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 2000. Durant la seva etapa predoctoral al grup de Teràpia Cel·lular i Gènica del Banc de Sang i Teixits – Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR), es va formar en biologia molecular i cel·lular, i en immunologia, sota la supervisió del Dr. Jordi Barquinero. L’any 2008 va defensar la seva tesi doctoral, en la qual principalment va treballar en el desenvolupament d’una estratègia basada en teràpia gènica per induir tolerància específica enfront a antígens de la mielina en el model animal de l’esclerosi múltiple (EM). El seu treball de tesi doctoral es va realitzar en col·laboració amb el grup de Neuroimmunologia Clínica del Cemcat. L’any 2010 es va incorporar al Cemcat gràcies a l’obtenció d’un contracte postdoctoral del programa competitiu “Sara Borrell” del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) de l’Instituto de Salud Carlos III.


Projectes / Línies de recerca / Interessos

L’Herena Eixarch treballa principalment en els projectes liderats per la Dra. Carmen Espejo de la línia de recerca “Recerca de noves dianes i/o abordatges terapèutics per a l’esclerosi múltiple (EM)”. Des de la seva incorporació al Cemcat s’ha centrat en l’estudi de molècules amb funció dual al sistema immunològic i al sistema nerviós central (SNC), com són algunes semaforines i proteïnes morfogenètiques òssies (BMPs). També participa en l’estudi de la modificació de la microbiota intestinal mitjançant l’administració de probiòtics o de substàncies derivades del metabolisme de la microbiota com a possible tractament per a l’EM.


Bio

1- Arrambide G, Espejo C, Eixarch H, Villar LM, Alvarez-Cermeño JC, Picon C, Kuhle J, Disanto G, Kappos L, Sastre-Garriga J, Pareto D, Simon E, Comabella M, Río J, Nos C, Tur C, Castilló J, Vidal-Jordana A, Galán I, Arevalo MJ, Auger C, Rovira A, Montalban X, Tintore M. Neurofilament light chain level is a weak risk factor for the development of MS Neurology (2016); In press

2- Gutiérrez-Franco A*, Costa C*, Eixarch H*, Castillo M, Medina-Rodríguez EM, Bribián A, de Castro F, Montalban X, Espejo C. * equal contribution Differential expression of sema3A and sema7A in a murine model of multiple sclerosis: Implications for a therapeutic design. Clin Immunol. (2016); 163:22

3- Costa C, Martínez-Sáez E, Gutiérrez-Franco A, Eixarch H, Castro Z, Ortega-Aznar A, Ramón Y Cajal S, Montalban X, Espejo C. Expression of semaphorin 3 A, semaphorin 7A and their receptors in multiple sclerosis lesions. Mult Scler. (2015); 21:1632

4- Mansilla MJ, Costa C, Eixarch H, Tepavcevic V, Castillo M, Martin R, Lubetzk C, Aigrot MS, Montalban X, Espejo C Hsp70 regulates immune response in experimental autoimmune encephalomyelitis PLoS One (2015); 9: e105737

5- Marín N, Mecha M, Espejo C, Mestre L, Eixarch H, Montalban X, Álvarez-Cermeño JC, Guaza C, Villar LM. Regulatory lymphocytes are key factors in MHC-independent resistance to EAE J Immunol Res. (2014); 2014: 156380

6- Marín N*, Eixarch H*, Mansilla MJ, Rodríguez-Martín E, Mecha M, Guaza C, Álvarez-Cermeño JC, Montalban X, Villar LM, Espejo C * equal contribution Anti-myelin antibodies play an important role in the susceptibility to develop proteolipid protein-induced experimental autoimmune encephalomyelitis Clin Exp Immunol (2014); 175:202

7- Gomez A, Espejo C, Eixarch H, Casacuberta-Serra S, Mansilla MJ, Sanchez R, Pereira S, Lopez-Estevez S, Gimeno R, Montalban X, Barquinero J Myeloid-derived  suppressor cells are generated during retroviral transduction of murine bone marrow Cell Transplant. (2014); 73:85

8- Eixarch H, Mansilla MJ, Costa C, Kunkel SL, Montalban X, Godessart N, Espejo C Inhibition of delta-like ligand 4 decreases Th1/Th17 response in a mouse model of multiple sclerosis Neurosci Lett. (2013); 541:161

9- Eixarch H, Gutiérrez-Franco A, Montalban X, Espejo C Semaphorins 3A and 7A: potential immune and neuroregenerative targets in multiple sclerosis Trends Mol Med. (2013); 19:157

10- Torres-Torronteras J, Gómez A, Eixarch H, Palenzuela L, Pizzorno G, Hirano M, Andreu AL, Barquinero J, Martí R. Hematopoietic gene therapy restores thymidine phosphorylase activity in a cell culture and a murine model of MNGIE Gene Ther. (2011); 18:795

11- Eixarch H, Gómez A, Kádár E, George M, Martínez N, Espejo C, Pétriz J, Gimeno R, Barquinero J. Transgene expression levels determine the immunogenicity of transduced hematopoietic grafts in partially myeloablated mice. Mol Ther. 2009 Nov;17(11):1904

12- Eixarch H, Espejo C, Gómez A, Mansilla MJ, Castillo M, Mildner A, Vidal F, Gimeno R, Prinz M, Montalban X, Barquinero J. Tolerance induction in experimental autoimmune encephalomyelitis using non-myeloablative hematopoietic gene therapy with autoantigen. Mol Ther. 2009 May;17(5):897 Erratum in: Mol Ther. 2009 Jul;17(7):1303.